Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BauO NRW

BIS: Suche und Detail

Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BauO NRW

Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BAUO NRW

Unterlagen

Anlage I-10 - Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BauO NRW

Kontakt

Fachbereich Bauaufsicht (FB 63)
Fachbereich Bauaufsicht
Lagerhausstraße 20
52064 Aachen
Telefon: 0241 432-63009
E-Mail: bauaufsicht@mail.aachen.de
Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BauO NRW

Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BAUO NRW

Anlage I-10 - Abweichung, Ausnahme u. Befreiung gem. § 69 BauO NRW

Anlage I/10 BauprüfVO; Antrag auf Abweichung https://serviceportal.aachen.de:443/suche/-/vr-bis-detail/dienstleistung/930827/show
Fachbereich Bauaufsicht
Lagerhausstraße 20 52064 Aachen
Telefon 0241 432-63009
Fax 0241 413541-6300